Wednesday, May 30, 2007

Jika tidak, apa?

Kita telah melalui banyak jalan yang memulangkan nasib baik, menikmati banyak kejayaan, dan mengharungi banyak kesedihan. Sesekali kenapa tidak mencuba memberikan nasib baik, membuang kejayaan dan menolak kesedihan?