Monday, November 06, 2006

Mutiara Kata 41 - Sabar

"Jika anda bersabar cukup hanya pada satu detik sewaktu dalam kemarahan, anda melepasi dan melangkaui seratus hari kesedihan."