Tuesday, November 07, 2006

Mutiara Kata 42 - Kepemimpinan

Ada suatu peribahasa Arab yang menyingkap soal kepemimpinan berkesan. Bunyinya:
"Suatu bala tentera biri-biri yang dipimpin seekor singa akan menumbangkan suatu bala tentera singa yang diketuai seekor biri-biri."