Tuesday, March 20, 2007

Mutiara 94 - Enak dan Sakit

Jika kamu sentiasa menolak dan membenci kesakitan, bagaimanakah kamu akan tahu dan menikmati yang enak?