Friday, October 06, 2006

Mutiara 24 - Reputasi & Kemuliaan

Kadang-kadang kesilapan berlaku apabila nama baik atau reputasi disalahertikan sebagai kemuliaan dan penghormatan. Bila itu berlaku, yang lupa akan terus terlupa.

"Nama baik atau reputasi adalah apa yang orang ketahui mengenai saya. Kemuliaan dan penghormatan adalah apa yang saya sendiri mengerti mengenai diri saya sendiri."