Friday, October 20, 2006

Mutiara Kata 33 - Kata & Senyap

Ada peribahasa Arab yang menarik, berbunyi:

"Sekiranya kata-kata diperbuat daripada perak, maka senyap itu diperbuat daripada emas."