Monday, September 18, 2006

Mutiara 11 - Bebal yang ikhlas?

Kata Luther King,

"Tidak ada yang lebih berbahaya di dunia ini selain daripada kebebalan yang ikhlas dan ketololan mengadili diri sendiri."