Thursday, September 21, 2006

Mutiara 14 - Undang-Undang Tidak Bertulis

Satu daripada bentuk undang-undang manusia adalah undang-undang tidak bertulis, atau unwritten law. Glaser & Way mengungkapkan bahawa,

"Apa yang menjadi masalah dengan mana-mana undang-undang tidak bertulis adalah, kita tidak tahu ke mana kita harus pergi untuk memadamkannya."