Thursday, September 07, 2006

Mutiara 6 - Sastera

"Merosot dan tumbangnya kesusateraan menggambarkan tumbangnya bangsa & negara."
(Johann Wolfgang Von Goethe)