Friday, September 01, 2006

Mutiara 2 - Pemikiran Lama

Einstein berkata:

"Kita tidak boleh menyelesaikan masalah melalui pemikiran yang kita telah gunakan sewaktu menciptanya dahulu."